Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni

 

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (“Demirören Medya”) olarak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz, izin vermeniz halinde avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması gönderilmesi gibi pazarlama iletişiminde kullanılması amaçlarıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun altıncı maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecek ve saklanacaktır. 

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.

Demirören Medya tarafından kişisel verileriniz/verileriniz, veri zenginleştirme/tekilleştirme faaliyetlerinde bulunulması ve elektronik ticari ileti gönderimlerinin sağlanması amaçlarıyla Demirören Medya tarafından doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, bu amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği alınması amacıyla Demirören Medya’nın yurt dışında bulunan iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileriyle paylaşılması kapsamında yurt dışına aktarılacaktır. 

Kanun’un on birinci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Pantene Altın Kelebek Ödülleri Organizasyonu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.