Katılım Koşulları

 

1. Oylama, https://pantenealtinkelebekodulleri.com/ internet sayfası üzerinden tüm kullanıcıların kullanımına açıktır ve ücretsizdir.

2. Katılımcıların, oylamaya katılım sağlamaları için login olmaları ve talep edilen tüm zorunlu bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

3. https://pantenealtinkelebekodulleri.com/ uygulaması Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.(“Demirören Medya”) ve Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. (“P&G”) tarafından hazırlanıp yönetilmektedir. Söz konusu uygulama ve SSO Grubu Şirketleri internet sayfaları üzerinden toplanan veriler ve bunların işlenmesine ilişkin usul ve esaslar için Katılımcıların, internet sayfasında yer alan Üye Aydınlatma Metni’ni  ve https://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml incelemesi okuması ve gereken konularda onaylaması onay vermesi gereklidir. 

4. Uygulama üzerinden oy kullanmak üzere üyelik kaydı oluşturan Katılımcılar, Demirören Medya’ya ait uyelik-sso1.demirorenmedya.com/ web sitesine de üyelik kaydı oluşturmayı kabul etmiş sayılacaklardır. Katılımcılar Demirören Medya ortak üyelik hesabına uyelik-sso1.demirorenmedya.com/  adresinde açıklandığı şekilde istedikleri zaman son verebilecektir.

5. Oylama, 1. Tur olarak 22/09/2022 'de başlayıp 10/10/2022 günü 23:59’da sona erecektir. 2. Tur olarak 26/10/2022 'de başlayıp 9/11/2022 günü 23:59 ’da sona erecektir.

6. Katılımcı, oylama boyunca oluşturduğu ve seçtiği seçenekleri kendi rızasıyla paylaştığını uygulamaya katılarak kabul etmiştir.

7. Oylama tarihleri arasında “Pantene Altın Kelebek Ödülleri” kampanyası kapsamında https://pantenealtinkelebekodulleri.com/ internet sitesinde (ücretsiz) yayınlanacak forma; ad soyad, doğum tarihi, adres, e-mail, cinsiyet, saç tipi ve şampuan satın alma kararı (hepsi birlikte “kişisel veriler”)bilgilerini doldurarak, 22 Eylül 2022 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 1. tur oylamada; seçenekler arasından, konularında yılın en başarılı buldukları sanatçılarını işaretleyebilecek ya da kendi adayını diğer seçeneğine yazabilecektir ve 26 Ekim 2022- 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 2. turda halk tarafından en çok oy almış ilk 10 aday arasından birine oy kullanabilecektir. Her dala katılım 1 adet oy ile sınırlı olup 32 dal olması nedeni ile kişinin en fazla katılım hakkı 32 adettir.

8. Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır.

9. Demirören Medya oylama boyunca, oylama sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını tespit etmesi durumunda katılımcının o ana kadarki bütün katılım verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve kullanıcıyı yarışmadan men etme hakkını saklı tutar. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

10. Demirören Medya, bu uygulamaya katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden, Facebook mecrasından kaynaklanan sorunlardan ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

11. Katılımcılar uygulama dahilinde verdikleri kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ederler. Kullanıcı yarışma süresince verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durumu Demirören Medya’ya bildirmek ile yükümlüdür. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle kullanıcıya ulaşılamamasından ve bu nedenle oluşabilecek her türlü doğrudan veya dolaylı zarar hususunda Hürriyet kesinlikle sorumlu kabul etmez.

12. Oylama kaydı sırasında Katılımcı tarafından yanlış beyan edilen bilgiler sebebi ile yaşanacak aksaklıklardan, Demirören Medya sorumlu tutulamaz.

13. Demirören Medya, katılımcıların kişisel verilerinin gizli tutulması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kurul Kararları uyarınca öngörülen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Demirören Medya’nın mevzuatta öngörülen güvenlik önlemlerini almasına rağmen sisteme düzenlenebilecek saldırılar sonucunda, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi hâlinde, Demirören Medya bu durumu en kısa sürede ilgilisine (veri sahibine /ilgili katılımcıya) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. Demirören Medya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kendi yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu olup katılımcıların kendi kusurundan kaynaklanan ya da kontrolü dışındaki üçüncü kişi saldırılarından ve bu sebeple oluşan zararlardan sorumlu değildir. Katılımcıların, kişisel verileri katılım koşullarının 19. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş ile paylaşılacaktır. Katılımcı, kişisel verilerin P&G ile paylaşıldığını/paylaşılacağını kabul eder. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında veri sorumlusu sıfatıyla Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ve Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. kendi kusurları ve sorumlulukları kapsamında ve oranında sorumludurlar.

Katılımcılar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin kendisine yapılacak bilgilendirme ve anket uygulamaları da dahil her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminde kullanılmasına muvafakat ettiklerini kabul ve beyan ederler. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında veri sorumlusu sıfatıyla Demirören Medya ve P&G kendi kusurları ve sorumlulukları kapsamında ve oranında sorumludurlar. 

14. Demirören Medya oylama tarihleri, katılım koşulları ve oylama ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15. Demirören Medya ve P&G ve altlarındaki markalar oylamadan kaynaklı sonuçlar ve müşterilerin görüşlerini almak için iletişime geçebilecektir.

Demirören Medya ve P&G ve altlarındaki markalar Ticari ileti onayı veren müşterilerimize yönelik kampanya, tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari ileti gönderebilecektir. P&G, Katılımcılara tarafınca gönderilecek ticari iletiler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin kendisine yapılacak bilgilendirme ve anket uygulamaları da dahil her türlü ticari elektronik iletinin gönderimine ilişkin gerekli izinlerin alınmasından ve tüm yasal gerekliliklerden kendisi sorumludur. 

16. Oylamaya katılan herkes, bu kuralların onaylandığına dair ayrı bir işlem yapmasa bile bu şartları kabul etmiş sayılır.

17. Demirören Medya önceden belirtmeksizin oylamayı durdurma ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

18. İşbu oylama içeriğinin tüm hakları münhasıran Demirören Medya’ya aittir.

19. Bir kişi oylama içerisindeki kategorilere bir kere katılabilir.

20. Katılım koşullarının 6. maddesinde yer alan ve https://pantenealtinkelebekodulleri.com/ internet sayfası üzerinden oylamaya katılmak için paylaştığınız kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel. Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Demirören Medya tarafından; oylamanın düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, kazananların belirlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve Demirören Medya tarafından diğer yarışmalar/uygulamalar için istatiksel veriler oluşturma amaçları ile elektronik olarak işlenmekte ve aynı amaçlarla iş ortağı P&G ile paylaşılmaktadır.

21. P&G’ye ve altlarındaki markalara aktarılan kişisel veriler sadece işbu oylama kapsamında işlenmektedir.

22. Oylamanın sona ermesi veya işbu oylama kurallarının 10. ve 12. maddeleri ile sonuçların açıklanmasından sonra mevzuat doğrultusunda saklanması gerekmeyen Katılımcılara ait kişisel veriler 6 (Altı) ay sonra Demirören Medya, P&G ve altlarındaki markalar ve yarışma kapsamında aktarılan tedarikçiler veya iş ortaklarının veri tabanlarından silinir. Veri aktarılan, yasal zorunlulukları kapsamında gerektiği ölçüde Kişisel Veriler’i saklayabilecektir.

23. Demirören Medya ve P&G ve altlarındaki markaların yarışmacılara ait kişisel verileri anonimleştirerek veri tabanlarında muhafaza etme hakları saklıdır.

24. Fikri mülkiyet hakları dahil, işbu oylama içeriğinin tüm hakları münhasıran Demirören Medya’ya aittir.